Garancija kvaliteta

Proizvodnja plastične ambalaže odvija se u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001 i 14000. Poštuju se smernice HACCP kako bi se osigurali bezbedni ambalažni proizvodi za kontakt sa hranom.

Packsol raspolaže adekvatnom strukturom visoko kvalifikovanih radnika za rad na sistemima za preradu plastike, i za njihovo održavanje. Poslovna politika preduzeća je da se, u skladu sa mogućnostima, prate svetski trendovi i ide u korak sa novim tehnologijama u oblasti proizvodnje ambalaže. Zbog toga se posebna pažnja poklanja ne samo tehničko-tehnološkoj opremljenosti već i stručnom osposobljavanju i obučavanju zaposlenih, čime se konstantno unapređuje kvalitet.

U radu se koriste isključivo visoko kvalitetni i atestirani materijali, a finalni proizvodi podležu redovnom laboratorijskom ispitivanju.