Tehnologija prerade polimera

Pojavom različitih savremenih ambalažnih materijala razvijala se i oprema za njihovu proizvodnju, kao i tehnologija prerade. Međusobna povezanost pomenutih elemenata, kao i rast potrošačke moći, promene navika kupaca i razvoj novih proizvoda uslovili su i porast proizvodnje robe koju je potrebno upakovati, a time i potrebu za različitim vrstama ambalaže. 

Termoplasti (plastomeri) linearni i razgranati makromolekuli, poznatiji pod imenom plastika, se mogu preradjivati postupcima: brizganja, ekstrudiranja, termoformiranja, zatim duvanjem u kalupima, rotacionim livenjem, duvanjem i izvlačenjem filmova itd.

Proizvodni program Packsol-a pokriva četiri osnovne tehnologije prerade koje se odvijaju na sledećoj opremi:

  • Ekstruzija folija od PET-a, PP-a i PS-a (KUHNE ko-ekstruzione linije)
  • Termoformiranje (Illig, Kiefel, GN, OMV)
  • Injekciono brizganje kao i IML (in mold labeling) brizganje sa etiketiranjem (Husky, Netstal, Arburg)
  • Duvanje PET boca u kalupima (MagPlastic)

Kombinacijom ovih tehnologija, u stanju smo da tržištu ponudimo širok opseg različitih oblika i materijala, proizvedenih po meri kupca i namenjenih pakovanju hrane, farmaceutskih i kozmetičkih proizvoda. Takođe, uvođenje novih tehnologija, nabavka nove opreme i proširenje asortimana, konstantno su predmet investicija, jer samo tako možemo udovoljiti svim zahtevima naših kupaca kako bi obezbedili jedinstvenost i najviši kvalitet svog pakovanja.

Ko-Ekstrudiranje ravnih folija

Ravne polimerne folije ili ploče najčešće imaju primenu u postupku termoformiranja ili vakuumiranja finalnih proizvoda, a dobijaju se kontinuiranim postupkom ekstruzije koji se može grubo predstaviti sledećim operacijama: kristalizacija i sušenje amorfnih polimernih granulata ukoliko je reč o higroskopnim materijalima, zatim umešavanje granulata sa aditivima u tačno definisanim razmerama i doziranje smeše u ekstruder, smeša polimerna se zagreva, topi i plastificira u cilindru tj. pužu, a zatim se pod pritiskom razliva kroz sistem kanala do ravne glave temperirane na određenu temperaturu, odakle izlazi u vidu finog ravnomernog mono ili troslojnog filma, koji se hladi na valjcima kalandre i dalje transportuje sistemom valjaka do namotača, gde se formiraju rolne različitih širina i prečnika.

Packsol je jedna od vodećih kompanija u regionu koja se dugi niz godina bavi ekstruzijom folija od PET-a, PP-a, PS-a i PE-a. U postupku koristimo najsavremeniju opremu nemačkih i itelijanskih brendova: KUHNE, OMV, SOMOS, VisMec, koja obezbeđuje vrhunski kvalitet, visoku produktivnost kao i efikasnost.

Termoformiranje

Termoformiranje je jedan od najzastupljenijih postupaka za proizvodnju tankozidne rigidne ambalaže. Postupak dobijanja PET/PS ili PP posuda, čaša, poklopaca tehnologijom termoformiranja u kalupima podrazumeva sledeće korake: predgrevanje ravne folije/ploče prolaskom preko ili između redova grejača, tako predgrejana ulazi u otvoren alat; alat se zatvara, a istovremeno se uduvava vazduh pod pritiskom od 4 do 10 bara koji rasteže foliju prema zidovima alata tj. kalupa koji svojim hladnim zidovima oblikuje željeni proizvod uz istovremeno odsecanje istog od ostatka folije. Nakon hladjenja alat se otvara i izbacuje se gotov proizvod – posuda.

Za ovaj način prerade Packsol koristi i jednostanične i trostanične mašine sledećih čuvenih proizvođača opreme: Kiefel, Illig, GN, OMV.

Brizganje u kalupima

Postupak prerade termoplasta tehnologijom brizganja u kalupima podrazumeva sledeće korake: tačno određena količina granulata termoplasta zagreva se, topi i plastificira u cilindru tj. pužu, a zatim se pod pritiskom ubrizgava kroz mlaznicu i dalje sistemom toplih kanala ili hot runner-a u kalup - alat. Nakon hladjenja alat se otvara i izbacuje se gotov proizvod. Plastificirana masa – rastop, treba što pre da ispuni kalup, a pritisci i temperature treba da budu optimizovani za materijal i dizajn tako da se postigne homogena struktura i izbegne naknadna deformacija proizvoda.

Kod nas se brizganje ambalaže odvija na hidrauličnim mašinama najnovije generacije, koje garantuju efikasnost, visoku produktivnost i uniforman kvalitet, kao i uštedu energije, a to su:

  • ARBURG mašine 1500-470C, 1600-520S
  • HUSKY HyPET120 mašine za brizganje PET pretformi
  • NETSTAL Synergy 2400/900 mašina za brizganje kantica.

Duvanje PET-a u kalupima – biaksijalno orijentisanje

Postupak dobijanja PET boca tehnologijom duvanja u kalupima podrazumeva sledeće korake: prethodno oblikovana PET masa u vidu epruvete - pretforme uvodi se u termo tunel gde se zagreva i tako predgrejana ulazi u otvoren alata; alat se zatvara, igle kontra kalupa vrše rastezanje pretforme a istovremeno se uduvava vazduh pod visokim pritiskom od 40bara koji širi pretformu prema zidovima alata tj. kalupa koji svojim hladnim zidovima oblikuje željeni proizvod. Nakon hladjenja alat se otvara i izbacuje se gotov proizvod – boca.

Duvanje u kalupima radimo na dvema pouzdanim i efikasnim mašinama švajcarskog proizvođača MAGPLASTIC. Proizvodimo boce različitih zapremina, boja i oblika. U mogućnosti smo da proizvodimo PET ambalažu u zapremini od 200 do 2500 ml, sa maksimalnim kapacitetom od 2800 kom/h po mašini.