AMBALAŽA - rešenje za pakovanje

Razvoj civilizacije i formiranje prvih organizovanih ljudskih naselja, diktirao je ljudima potrebu za prikupljanjem, prenošenjem i čuvanjem biljnih plodova i vode. Kako bi ovu novonastalu potrebu zadovoljio, čovek je prvi put upotrebio primitivne oblike onoga što danas nazivamo ambalažom. Budući da ne postoje pisani dokumenti, teško je reći šta je sve korišćeno kao prva ambalaža. Samo se pretpostavlja da je bila izrađena od pruća, slame, kože i drugih delova tela životinja. Verovatno mnogo kasnije, čovek je počeo da pravi posude od gline, keramike, stakla i metala. 

Istorijska razdoblja nazivana su po materijalima koji su imali najveći uticaj na razvoj društva (npr: kameno, bakarno, bronzano doba…). Najvažniji materijali modernog doba su keramika, čelik i plastika ili polimerni materijali. 

Polimerni materijali se u velikoj meri koriste za izradu ambalaže, a već danas se više od polovine industrijski proizvedene hrane pakuje upravo u takvu ambalažu. 

Ambalaža je deo robe/proizvoda od trenutka proizvodnje, preko transporta, skladištenja, prodaje, do trenutka upotrebe. Od izbora ambalažnog materijala i dizajna komada zavisi i izbor tehnologije za proizvodnju ambalaže.